Коментар МЗС України щодо постанови Конституційного суду РФ про застосування рішень ЄСПЛ (укр./рос.)
Опубліковано 14 липня 2015 року о 21:08

14 липня 2015 року Конституційний суд РФ виніс постанову у справі про застосовність рішень Європейського суду з прав людини на території Російської Федерації. Згідно з цією постановою, у разі колізії між Конституцією РФ і рішенням ЄСПЛ пріоритет матимуть норми російської Конституції. У таких випадках Росія відмовлятиметься від виконання «спірних» рішень Суду. Оцінку ж конституційності рішень ЄСПЛ даватиме Конституційний суд РФ на підставі звернення державних органів Російської Федерації.

МЗС України висловлює глибоку стурбованість вказаною постановою Конституційного суду РФ і розцінює її як цілеспрямований удар по системі захисту прав людини як в Російській Федерації, так і на європейському континенті в цілому.

Прагнення російської влади дискредитувати контрольний механізм Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод має на меті, серед іншого - уникнути відповідальності за серйозні і масові порушення прав людини в окупованому Криму і на окупованому Донбасі.

Розуміючи, що жертви російської агресії і правового свавілля можуть добитись справедливості у Страсбурзі, російські чиновники зробили все для того, щоб заблокувати виконання рішень Європейського суду з прав людини і створити замкнутий цикл відтворення власної безкарності.

Зневажаючи основні принципи міжнародного права, які  вимагають добросовісного виконання договірними державами взятих на себе зобов’язань, російська влада присвоїла собі повноваження вибирати, які рішення ЄСПЛ вона буде виконувати, а які ні. Таким чином російська держава запроваджує вибіркове правосуддя і позбавляє об’єктивного, неупередженого і відповідального судового захисту мільйони осіб, що звертаються до Суду за захистом своїх прав.

МЗС України нагадує російській стороні, що відповідно до пункту 1 статті 46 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод договірні сторони зобов’язуються виконувати остаточні рішення Європейського суду з прав людини у будь-яких справах, у яких вони є сторонами. Це зобов’язання є безумовним і не знає винятків, воно повинно добросовісно виконуватись всіма сторонами Конвенції, включаючи Російську Федерацію. Добросовісне виконання рішень ЄСПЛ випливає як з основних принципів міжнародного права, так і з обов’язків та зобов’язань, взятих на себе Росією під час набуття членства в Раді Європи.

Відмова Російської Федерації забезпечувати виконання рішень ЄСПЛ, поряд із прийняттям репресивного законодавства щодо «іноземних агентів», запровадженням цензури у ЗМІ та в Інтернеті, обмеженням свободи мирних  зібрань, ігноруванням прав національних та інших меншин свідчить про широкомасштабний наступ російської влади на демократію, права людини і верховенство права в Росії.

Закликаємо Раду Європи дати адекватну відповідь цій негативній тенденції, насамперед - шляхом підтримки демократичних інститутів в самій Російській Федерації. Європейська демократична спільнота повинна застосувати всі політико-правові інструменти, наявні у нашому розпорядженні для того, щоб змусити російську владу повернутись на шлях демократичного розвитку і належного виконання своїх міжнародних зобов’язань. У цьому контексті закликаємо Комітет міністрів Ради Європи поновити політичний моніторинг виконання Росією своїх обов’язків і зобов’язань перед цією Організацією та звертаємося до Генерального секретаря РЄ з проханням підготувати доповідь про стан демократії, прав людини і верховенства права в РФ. Вважаємо, що постанова Конституційного суду РФ має бути оцінена Венеціанською комісією на відповідність європейським принципам та стандартам.

***

Комментарий МИД Украины относительно постановления Конституционного суда РФ о применении решений ЕСПЧ

14 июля 2015 года Конституционный суд РФ вынес постановление по делу о применимости решений Европейского суда по правам человека на территории Российской Федерации. Согласно этому постановлению, в случае коллизии между Конституцией РФ и решением ЕСПЧ приоритет будут иметь нормы российской Конституции. В таких случаях Россия будет отказываться от выполнения «спорных» решений Суда. Оценку же конституционности решений ЕСПЧ будет давать Конституционный суд РФ на основании обращения государственных органов Российской Федерации.

МИД Украины выражает глубокую обеспокоенность относительно указанного постановления Конституционного суда РФ и расценивает его как целенаправленный удар по системе защиты прав человека как в Российской Федерации, так и на европейском континенте в целом.

Стремление российских властей дискредитировать контрольный механизм Конвенции о защите прав человека и основных свобод имеет целью, в том числе - избежать ответственности за серьезные и массовые нарушения прав человека в оккупированном Крыму и на оккупированном Донбассе.

Понимая, что жертвы российской агрессии и правового беспредела могут добиться справедливости в Страсбурге, российские чиновники сделали все для того, чтобы заблокировать выполнение решений Европейского суда по правам человека и создать замкнутый цикл воспроизводства собственной безнаказанности.

Пренебрегая основными принципами международного права, которые требуют добросовестного выполнения договаривающимися государствами взятых на себя обязательств, российские власти присвоили себе полномочия выбирать, какие решения ЕСПЧ она будут выполнять, а какие нет. Таким образом российское государство вводит выборочное правосудие и лишает объективной, беспристрастной и ответственной судебной защиты миллиона человек, обращающихся в Суд за защитой своих прав.

МИД Украины напоминает российской стороне, что в соответствии с пунктом 1 статьи 46 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод договаривающиеся стороны обязуются исполнять окончательные постановления Европейского суда по правам человека в любых делах, в которых они являются сторонами. Это обязательство является безусловным и не знает исключений, оно должно добросовестно выполняться всеми сторонами Конвенции, включая Российскую Федерацию. Добросовестное выполнение решений ЕСПЧ следует как из основных принципов международного права, так и из обязанностей и обязательств, взятых на себя Россией при получении членства в Совете Европы.

Отказ Российской Федерации обеспечивать выполнение решений ЕСПЧ, наряду с принятием репрессивного законодательства об «иностранных агентах», введением цензуры в СМИ и в Интернете, ограничением свободы мирных собраний, игнорированием прав национальных и других меньшинств свидетельствует о широкомасштабном наступлении российских властей на демократию, права человека и верховенство права в России.

Призываем Совет Европы дать адекватный ответ этой негативной тенденции, прежде всего - путем поддержки демократических институтов в самой Российской Федерации. Европейское демократическое сообщество должно применить все политико-правовые инструменты, имеющиеся в нашем распоряжении для того, чтобы заставить российские власти вернуться на путь демократического развития и надлежащего выполнения своих международных обязательств. В этом контексте призываем Комитет министров Совета Европы возобновить политический мониторинг выполнения Россией своих обязанностей и обязательств перед этой организацией и обращаемся к Генеральному секретарю СЕ с просьбой подготовить доклад о состоянии демократии, прав человека и верховенства права в РФ. Считаем, что постановление Конституционного суда РФ должно быть оценено Венецианской комиссией на соответствие европейским принципам и стандартам.

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux