Пам’ятка щодо порядку надання правничої допомоги громадянам України у разі тимчасового вилучення у них дітей соціальними службами Швейцарської Конфедерації
Опубліковано 12 лютого 2024 року о 19:00

Швейцарська Конфедерація є стороною:

- Конвенції про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей 1984 року;

- Конвенції ООН про права дитини 1989 року;

- Конвенції про юрисдикцію, право, що застосовується, визнання, виконання та співробітництво щодо батьківської відповідальності та заходів захисту дітей 1996 року.

У Швейцарській Конфедерації як за соціальну, освітню, охоронну та культурну політику, так і за дитячу та молодіжну політику відповідають кантони, міста та територіальні громади. Федеральний уряд країни має певні повноваження в сфері захисту прав дітей та молоді.

На федеральному рівні органи, які безпосередньо чи опосередковано займаються питаннями, які стосуються дітей та молоді:

- Федеральне відомство громадського здоров'я (Bundesamt für Gesundheit - BAG) відповідає за профілактику наркоманії та зміцнення здоров’я дітей та молоді.

- Федеральне міністерство юстиції, Конференція кантональних соціальних директорів (Konferenz der kantonalen Sozialdirektorinnen und Sozialdirektoren - SODK)

та Конференція з питань захисту дітей та дорослих (Konferenz für Kindes und Erwachsenenschutz - KOKES) здійснюють заходи у сфері дитячої та молодіжної

політики.

Заходами по захисту дітей займаються органи опіки (органи захисту дітей та дорослих KESB (службами опіки та захисту інтересів дітей і дорослих Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde – KESB).

Конфедерація та кантони, відповідно до Закону про сприяння розвитку дітей та молоді (KJFG), який передбачає посилену співпрацю та обмін інформацією між федеральним урядом та кантонами, обмінюються досвідом з реалізації дитячої та молодіжної політики.

На міжкантональному рівні за координацію дитячої та молодіжної політики відповідає Конференція з питань дитячої та молодіжної політики (Konferenz für Kinder- und Jugendpolitik - KKJP). KKJP - технічна конференція кантональних соціальних директорів, що прагне забезпечити реалізацію прав дітей та подальший розвиток дитячої та молодіжної політики в Швейцарії.

Федеральний уряд, зокрема підтримує проєкти з попередження жорстокого поводження з дітьми та захисту прав дітей, зокрема діяльність неурядових громадських організацій (Nichtstaatliche Organisationen – NGO).


Проблеми, які можуть виникнути у тимчасово евакуйованих до Швейцарії громадян України:

Проблеми батьків:

-батько або мати мають фізичні або психічні хвороби;

-батьки недостатньо володіють мовою і не розуміють важливих речей, що стосуються дитини;

- дитина хвора і не отримує необхідної медичної допомоги або лікування;

- через постійні сварки батьків в родинах є випадки  фізичного насильства насильство;

- батьки розлучилися і ведуть спір за місце проживання дитини;

- проблеми із залежністю від алкоголю, наркотичних речовин тощо.


Проблеми дітей:

- проблеми в школі;

- поведінка, зумовлена труднощами під час пубертатного періоду;

- дитина є хворою чи має інвалідність;

- проблеми із залежністю від алкоголю, наркотичних речовин тощо.


Проблеми в оточенні дитини:

- у друзів дитини є проблеми із залежністю (алкоголь, наркотики, тощо);

- дитина є співучасником угрупування, що займається крадіжками;

- дитина зазнала сексуального насильства.


Швейцарські служби захисту дітей можуть тимчасово вилучити дитину з родини у випадках:

- загрози її фізичному чи психічному стану через невиконання батьками своїх обов’язків по вихованню дитини;

- невідвідування дитиною без поважних причин закладів освіти;

- вчинення по відношенню до дитини випадків фізичного чи психічного насильства;

- наявність конфліктного оточення в якому перебуває дитина;

- скоєння відносно дитини сексуального насильства.


Рішення про тимчасове вилучення дітей може бути ухвалене безпосередньо при виявленні загрози здоров’ю та благополуччю дитини. На швидкість прийняття таких рішень впливають різні фактори, зокрема вік дитини. При цьому особливого захисту потребують немовлята та діти дошкільного віку.

При цьому, перед прийняттям таких рішень та вжиття заходів захисту відносно дітей відповідні органи заслуховують батьків (опікунів), вихователів та вчителів закладів освіти, а також, якщо це можливо, безпосередньо дітей.

У рішеннях про призначення заходів захисту дітей обов’язково зазначається інстанція оскарження та строк, до якого можна подати це оскарження.

Зазвичай тимчасово вилучених дітей повертають законним представникам за умови їх співпраці з соціальними службами і виконання ними всіх вимог й приписів щодо соціалізації та забезпечення для дітей належних умов проживання та виховання.


Порядок вжиття заходів захисту

Запобіжні заходи:

Консультація:

Місцевий орган захисту дітей надає батькам конкретні інструкції щодо догляду, виховання або навчання дитини та призначає відповідну особу або організацію, до якої вони повинні надавати інформацію про виконання ними батьківських обов’язків.

Встановлення опіки:

У випадку встановлення факту, що батьки не можуть впоратися з вихованням і доглядом за дитиною, орган захисту дітей призначає опікуна для дитини, щоб її захистити та підтримати батьків. Опікун консультує та надає підтримку батькам по догляду за дитиною, а також, за необхідності, залучає інші спеціалізовані установи. У різних кантонах опікунство зазвичай здійснюється уповноваженими особами кантональних центрів у справах дітей та молоді або соціальними службами.

У разі виникнення конфліктних ситуацій, пов’язаних з врегулюванням прав на відвідування дитини, може бути призначено опікуна, завданням якого буде здійснення контролю щодо надання прав на відвідування дитини, посередництво у разі виникнення конфліктів за участі всіх сторін.

Позбавлення права на проживання з дитиною:

У випадку неможливості усунення серйозної небезпеки з боку батьків по відношенню до дитини, орган захисту дітей вилучає дитину від них і влаштовує її у прийомну родину, або в дитячий будинок. Також призначається опікун, який забезпечує покриття витрат на проживання дитини та організовує особистий контакт з батьками.

Позбавлення батьківської опіки:

Позбавлення батьківської опіки призначається, якщо батьки грубо порушують свій обов'язок піклуватися про дітей, або якщо інші заходи щодо захисту дитини були невдалими, або недостатніми з самого початку. В такому випадку орган захисту дітей призначає опікуна, який стежить за належним влаштуванням і подальшим розвитком дитини, та представляє інтереси дитини замість батьків. Опікун має такі ж права, як і батьки.


Процес призначення запобіжних заходів для захисту дитини

1. Повідомлення про загрозу добробуту дитини

Процедура розпочинається з повідомлення про ризик або заяви будь-якої особи. Це означає, що особа (сусід, родич, або самі батьки) повідомила владу про те, що дитині може знадобитися допомога. Орган захисту повинен відреагувати на це повідомлення про небезпеку, перевіряє, чи належить це до їх компетенції та проводить первинне з’ясування обставин справи.

2. З’ясування

На етапі з’ясування обставин, що можуть загрожувати розвитку дитини, орган захисту досліджує, чи дійсно існує небезпека і чи необхідний захід захисту щодо дитини. Відповідно органом захисту збирається вся інформація про родину, необхідна для прийняття такого рішення. Навіть якщо йдеться про зміну існуючого заходу, орган захисту ретельно з’ясовує поточні обставини.

Етап з’ясування може зайняти багато часу. З цієї причини орган влади може вже на цьому етапі призначити запобіжні заходи – призначення опікуна або позбавлення батьків права проживання з дитиною.

Якщо батьки не в змозі самостійно відстоювати свої інтереси в органах влади, вони можуть попросити довірену особу супроводжувати їх на зустрічах.

3. Заслуховування сторін

Після того, як органи захисту зроблять всі необхідні запити, батькам надається можливість висловити свою позицію про справі. Орган захисту повинен роз’яснити батькам результати проведених розслідувань. Батьки можуть прокоментувати ці результати і запропонувати своє вирішення справи. Відповідно батьки мають право ознайомитися з усіма матеріалами справи, що їх стосуються. У випадку незгоди з певними пунктами зібраної інформації соціальними службами захисту прав дітей, батьки можуть вимагати виправлення, або доповнення свідчень у матеріалах справи, а також поставити додаткові запитання та ще раз представити свою позицію по справі.

4. Винесення рішення

Після цього орган захисту приймає постанову і надсилає батькам письмове рішення. Воно містить викладення причин та інформацію про те, яким чином можна подати апеляцію. На цьому процес прийняття рішення завершується.

5. Оскарження 

Кожне рішення органів захисту або суду містить інформацію про засоби правового захисту в кінці постанови, де зазначається інформація про наступну вищу інстанцію (відрізняються від кантону до кантону), до якої зацікавлена особа може подати апеляцію. В такому рішенні також зазначається час, протягом якого можна подати апеляцію. Як правило, це 30 днів або 10 днів. Ці строки не можуть бути продовжені.

Якщо батьки не згодні з рішенням, прийнятим органами захисту, вони мають право оскаржити його в суді, подавши апеляцію.

6. Кошти

Орган захисту дітей може стягувати плату за розгляд справи. Сума, яку батькам доведеться заплатити, значною мірою залежить від докладених зусиль, процедури та кантональних правил. Суд може також стягнути витрати під час апеляційного провадження. Однак, можна подати заяву на отримання безкоштовної правової допомоги.

Якщо у батьків відсутні необхідні кошти для ведення справи, вони можуть звернутися  з відповідною заявою до суду за наданням безоплатної правової допомоги. В разі задоволення їх клопотання,  їм не потрібно буде сплачувати жодних судових витрат. Умови для цього відрізняються в різних кантонах і включають в себе такі обставини:

- у заявника немає достатньо коштів для покриття витрат на розгляд справи;

- апеляція в провадженні не є безнадійною;

У разі, якщо справа настільки складна, що батькам необхідна юридична допомога, адвоката може бути призначено безкоштовно.


На сайті Швейцарської асоціації адвокатів: www.sav-fsa.ch можна знайти перелік адвокатів по регіонах, або на сайті Асоціації юристів розміщено інформацію про центри правової допомоги кантональних адвокатських об’єднань https://www.sav-fsa.ch/rechtsauskunft.


З питання пошуку перекладачів необхідно звертатися до соціальних служб за місцем проживання заявника. Також батьки можуть отримати консультації та підтримку в Консультаційному центрі матері та батька, Консультаційному центрі для батьків, соціальних службах, дитячих лікарнях та дитячих та підліткових психіатричних службах за місцем свого проживання.


 


Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux