Посольство України в Швейцарській Конфедерації та в Князівстві Ліхтенштейн (за сумісництвом)

Київ 14:37

Тарифи консульського збору

 

ТАРИФИ
консульського збору, що справляється
за вчинення консульських дій
Посольство України в Швейцарській Конфедерації та Князівстві Ліхтенштейн (за сумісництвом) 
 
№ з/п Найменування консульських дій Тарифна ставка
в доларах США у  швейцарських франках
I. ПАСПОРТНІ ДІЇ
 
1 Розгляд заяви з клопотанням про  вчинення паспортної дії 28 28
2 Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон  180 182
3 Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон замість утраченого чи зіпсованого 250 252
4 Оформлення уперше паспорта громадянина України для виїзду за кордон  80 81
5 Унесення відомостей про дітей (у тому числі вклеювання фотокартки) до паспортного документа одного з батьків чи законного представника (виключно до посвідчення особи на повернення в Україну) 39 39
6 Оформлення посвідчення особи на повернення в Україну 34 34
7 Подовження терміну дії посвідчення особи на поверення в Україну 17 17
8 Прийняття на постійний консульський облік (крім дітей до 16 років) 39 39
 
II. ДІЇ З ПИТАНЬ ГРОМАДЯНСТВА ТА ПОСТІЙНОГО ПРОЖИВАННЯ
 
1 Оформлення клопотання про набуття громадянства України за територіальним походженням 200 202
2 Оформлення клопотання про поновлення у громадянстві України 300 303
3 Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок усиновлення 39 39
4 Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування 39 39
5 Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення над особою, визнаною судом недієздатною, опіки 39 39
6 Оформлення клопотання про набуття громадянства України у зв'язку з перебуванням у громдянстві України одного чи обох батьків дитини 39 39
7 Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення батьківства 39 39
8 Розгляд клопотання про встановлення належності до громадянства України 150 151
9 Оформлення клопотання про вихід з громадянства України 322 325
10 Видача довідки про належність до громадянства України 28 28
11 Видача довідки про неналежність до громадянства України 28 28
12 Оформлення клопотання про залишення на постійне місце проживання за кордоном 256 258
13 Прийом заяви про надання дозволу на імміграцію 311 314
III. ВІЗОВІ ОПЕРАЦІЇ
 
1 Оформлення транзитної візи (B)*:  
  разової 65 66
  дворазової 65 66
  багаторазової 65 66
2 Оформлення короткострокової візи (С)*:  
  разової 65 66
  дворазової 65 66
  багаторазової 65 66
3 Оформлення довгострокової візи (D)*:  
  багаторазової 65 66
* Якщо немає міжурядових угод про взаємне звільнення від сплати консульського збору
 
IV. ДІЇ З ВИТРЕБУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ
 
1 Розгляд заяви про витребування документа 20 20
2 Видача витребуваного документа 78 79
3 Видача витребуваного документа, засвідченого в Україні уповноваженим на те органом 109 110
 
V. ДІЇ З ПИТАНЬ ЗАСВІДЧЕННЯ ДОКУМЕНТІВ
 
1 Розгляд заяви про легалізацію документу 10 10
2 Легалізація документів фізичних осіб (за документ) 78 79
3 Легалізація документів юридичних осіб (за документ) 300 303
4 Видача довідки про засвідчення документа 39 39
 
VІ. ДІЇ З РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ
 
1 Розгляд заяви щодо реєстрації акта цивільного стану (крім заяв про реєстрацію народження та смерті) 50 50
2 Реєстрація шлюбу 150 151
3 Реєстрація розірвання шлюбу:    
а) за взаємною згодою подружжя, яке не має неповнолітніх дітей 200 202
б) на підставі рішення суду, якщо обоє з подружжя перебувають у першому шлюбі 156 157
в) на підставі рішення суду, якщо один з подружжя перебуває у повторному шлюбі 200 202
г) з особами, визнаними в установленому порядку безвісно відсутніми або недієздатними внаслідок душевної хвороби чи недоумства, або з особами, засудженими за скоєння злочину до позбавлення волі на строк не менше трьох років 59 60
4 Реєстрація зміни імені (крім зміни в разі реєстрації шлюбу) 200 202
5 Реєстрація повторної зміни імені, не пов'язаної з реєстрацією шлюбу 389 392
6 Прийом заяви про внесення змін, доповнень та виправлень до запису акта про реєстрацію цивільного стану, а також його поновлення 80 81
7 Видача свідоцтва у зв'язку зі зміною, доповненням та виправленням запису акта про реєстрацію цивільного стану, а також його поновленням 150 151
8 Видача повторних свідоцтв про реєстрацію актів цивільного стану (у разі знаходження актового запису в закордонній установі) 100 101
 
VII. НОТАРІАЛЬНІ ДІЇ
 
1 Посвідчення правочинів (договори, заповіти, довіреності та ін.), крім іпотечних договорів, договорів про відчуження та заставу житлових будинків, квартир, дач, садових будинків, гаражів, земельних ділянок, іншого нерухомого майна, що знаходиться в Україні:    
а) - посвідчення договорів про відчуження транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів:    
- дітям, другому з подружжя, батькам 1 відсоток суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 50 дол.США  1 відсоток суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 50 шв. франків
- іншим особам 5 відсотків суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 400 дол.США  5 відсотків суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 404 шв. франків
б) - посвідчення інших договорів, що підлягають оцінці 1 відсоток суми договору, але не менше 20 дол.США 1 відсоток суми договору, але не менше 20 шв. франків
в) - посвідчення договорів поділу майна, договорів поруки та інших угод, що не підлягають оцінці 100 101
г) - посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження майном, крім транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів, та здійснення кредитних операцій:    
- дітям, другому з подружжя, батькам 59 60
- іншим особам 117 118
ґ) - посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження транспортними засобами:    
- дітям, другому з подружжя, батькам 80 81
- іншим особам 117 118
д) - посвідчення загальних довіреностей на право користування майном, включаючи транспортні засоби Консульський збір визначається за ставками, передбаченими підпунктами "г" та "ґ" Консульський збір визначається за ставками, передбаченими підпунктами "г" та "ґ"
е) - посвідчення інших довіреностей 80 81
є) посвідчення заповітів 50 50
2 Ужиття заходів до охорони спадкового майна  200 202
3 Видача свідоцтва про право на спадщину 0,5 відсотка суми спадщини, але не менше 100 дол.США  0,5 відсотка суми спадщини, але не менше 101 шв. франків
4 Видача свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя 300 303
5 Засвідчення вірності копій (фотокопій) документів і виписок з них (за сторінку) 50 50
6 Засвідчення вірності кожного підпису на документах, у т.ч. підпису перекладача 50 50
7 Засвідчення справжності електронного цифрового підпису на електронних документах (за наявності технічної можливості роботи з електронними документами) 80 81
8 Засвідчення вірності перекладу документів з однієї мови на іншу (за сторінку) 80 81
документів, пов’язаних зі смертю громадянина України 20 20
9 Посвідчення факту, що фізична особа є живою 50 50
10 Посвідчення факту перебування фізичної особи в певному місці 50 50
11 Посвідчення тотожності фізичної особи з  особою, зображеною  на фотокартці 50 50
12 Посвідчення часу пред’явлення документів 50 50
13 Прийняття в депозит грошових сум і цінних паперів 0,5 відсотка загальної вартості за кожен місяць зберігання, що почався, але не менше 23 дол.США і не більше 200 дол.США 0,5 відсотка загальної вартості за кожен місяць зберігання, що почався, але не менше 23 шв. франків і не більше 202 шв. франків 
14 Прийняття на зберігання документа 80 дол.США за кожен місяць зберігання, що почався 81 шв. франк за кожен місяць зберігання, що почався
15 Вчинення виконавчих написів 1 відсоток суми, що стягується, або 1 відсоток вартості майна, яке підлягає витребуванню, але не менше 15 дол.США і не більше 200 дол.США 1 відсоток суми, що стягується, або 1 відсоток вартості майна, яке підлягає витребуванню, але не менше 15 шв. франків і не більше 202 шв. франків
16 Вчинення морських протестів 178 179
17 Видача довідки про вчинення нотаріальної дії та заповіту (крім видачі довідки на вимогу суду, господарського суду, прокуратури, органів дізнання і слідства у зв’язку з кримінальними, цивільними або господарськими справами, що перебувають у їх провадженні) 28 28
18 Видача дубліката нотаріально посвідченого документа 39 39
19 Вчинення нотаріальної дії за межами дипломатичного представництва або консульської установи України, за місцем надання послуги у розмірі встановлених ставок за відповідні дії, (крім цього сплачуються витрати, пов'язані з виїздом за вчинення дії) у розмірі встановлених ставок за відповідні дії (крім цього сплачуються витрати, пов'язані з виїздом за вчинення дії)
20 Вчинення іншої нотаріальної дії, передбаченої законодавством України 178 180
21 Надання послуг технічного характеру (складання проектів провочинів, заяв, виготовлення копій (фотокопій) документів чи виписок з них тощо)  10 10
 
VIII. ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ, ПОВ'ЯЗАНИХ З ВОДНИМ ТА ПОВІТРЯНИМ ТРАНСПОРТОМ
 
1 Оформлення документа, пов’язаного з водним та повітряним судном, якщо дана дія не є нотаріальною дією (за документ) 100 101
 
ІX. ІНШІ ДІЇ
 
1 Вчинення консульської дії з використанням засобів поштового зв’язку У розмірі встановлених ставок за відповідні дії (крім цього сплачуються витрати, пов'язані з пересилкою документів (крім листів і довідок) заявнику рекомендованим листом або кур'єрською поштою) У розмірі встановлених ставок за відповідні дії (крім цього сплачуються витрати, пов'язані з пересилкою документів (крім листів і довідок) заявнику рекомендованим листом або кур'єрською поштою)
2 Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї юридичними особами при наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України 300 303
3 Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї громадянам України при наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України 150 151
4 Учинення іншої консульської дії, передбаченої законодавством України 50 50

 

Витяг із статті 4 Декрету про державне мито «Пільги щодо сплати державного мита»

               Від сплати державного мита (за кордоном – від сплати консульського збору) звільняються:

 • громадяни - за реєстрацію народження фізичної особи та її походження, смерті, за видачу їм свідоцтв у разі внесення змін до актових записів про народження у разі визнання батьківства (материнства), усиновлення, а також у зв'язку з помилками, допущеними  під  час  реєстрації актів цивільного стану органами державної реєстрації актів цивільного стану;
 • громадяни - за посвідчення їхніх заповітів і договорів дарування майна на користь держави, а також на користь державних підприємств, установ і організацій;
 • громадяни - за видачу їм свідоцтв про право на спадщину:
 • а) на майно  осіб,  які  загинули при захисті СРСР і України, у зв'язку з виконанням інших державних чи громадських обов'язків або з  виконанням  обов'язку  громадянина щодо врятування життя людей, охорони громадського порядку та боротьби із  злочинністю,  охорони власності громадян або колективної чи державної власності, а також осіб, які загинули або померли внаслідок захворювання, пов'язаного з Чорнобильською катастрофою;
 • б) на майно осіб, реабілітованих у встановленому порядку;
 • в) на жилий  будинок,  пай  у  житлово-будівельному кооперативі, квартиру,  що належала спадкодавцеві на праві приватної власності, якщо  вони  проживали в цьому будинку, квартирі протягом шести місяців з дня смерті спадкодавця;
 • г) на жилі  будинки  в  сільській  місцевості  за умови, що ці громадяни постійно проживатимуть у цих будинках і працюватимуть у сільській місцевості;
 • д) на вклади в установах Ощадбанку та в інших кредитних установах, на страхові суми за договорами особистого й майнового страхування, облігації державних позик та інші цінні папери, суми заробітної плати, авторське право,  суми авторського гонорару і винагород   за   відкриття,  винахід, винаходи, корисні  моделі, промислові зразки, топографії інтегральних мікросхем, сорти рослин та раціоналізаторські пропозиції;
 • е) на майно осіб фермерського господарства, якщо вони є членами цього господарства;
 • неповнолітні і військовослужбовці - за видачу їм вперше паспорта  громадянина України та неповнолітні - за видачу їм свідоцтва про право на спадщину, батьки новонароджених дітей - при отриманні на дитину паспорта громадянина України;
 • громадяни, віднесені до категорій 1  і 2 постраждалих внаслідок  Чорнобильської катастрофи;
 • громадяни, віднесені до категорії 3 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, - які постійно проживають до відселення чи самостійного переселення або постійно працюють на території зон відчуження, безумовного (обов'язкового) і гарантованого добровільного відселення, за умови, що вони за станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали у зоні  безумовного (обов'язкового) відселення не менше двох років, а у зоні гарантованого добровільного відселення - не менше трьох років;
 • громадяни, віднесені до категорії 4 потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які постійно працюють і проживають або постійно проживають на території зони посиленого радіоекологічного контролю, за умови, що за станом на 1 січня 1993 року вони прожили або відпрацювали в цій зоні не менше чотирьох років;
 • інваліди I та II груп;
 • громадяни України - за видачу дипломатичних і службових паспортів України та посвідчень особи моряка;
 • громадяни України та особи, які їх супроводжують, - за видачу їм документа на право виїзду за кордон для лікування у зв'язку із захворюванням, пов'язаним з Чорнобильською катастрофою, а дітям, які потерпіли від Чорнобильської катастрофи, також на оздоровлення;
 • громадяни України - за  видачу їм документів на право виїзду за кордон, якщо виїзд пов'язаний із смертю або відвідинами могил  близьких  родичів, а також за видачу документів про запрошення в Україну осіб у зв'язку із смертю або тяжкою хворобою близьких родичів;
 • іноземці, яким Україна надала право притулку, та особи, прирівняні до них, члени їхніх сімей та їхні діти - за видачу їм документів на виїзд за кордон;
 • громадяни України та іноземні громадяни - за видачу документів для в'їзду в Україну та виїзду з України, якщо на умовах взаємності передбачено звільнення від сплати державного мита відповідними міжнародними угодами, укладеними між Україною та іншими державами, а також громадяни інших  держав, які  виконують функції почесних консулів України;
 • особи, які не досягли 16-річного віку, - за видачу їм документа на виїзд за  кордон
 • всеукраїнські та міжнародні об'єднання громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, що мають місцеві осередки у більшості областей України, Українська Спілка ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів), громадські організації інвалідів, їхні підприємства та установи,   республіканське добровільне громадське об'єднання "Організація солдатських матерів України" - за вчинення всіх нотаріальних дій;
 • громадяни, власники земельних часток (паїв), яким виділили в натурі (на місцевості) земельні ділянки, за посвідчення договорів міни земельних ділянок
 • громадяни - за отримання паспорта громадянина України вперше;
 • Зміни пільг, передбачених цим Декретом щодо сплати державного мита, встановлюються Кабінетом Міністрів України.

 

 


Консульский відділ Посольства України в Швейцарській Конфедерації
Керівник: Жгутов Руслан Володимирович
Перший секретар з консульських питань
Адреса: Embassy of Ukraine Feldeggweg 5 CH-3005 Bern. Переглянути на мапі
Телефон: +41 31 352 23 16
Факс: +41 31 351 64 16
Ел. пошта: emb_ch@mfa.gov.ua
Графік роботи:

Прийом громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства:

Понеділок, середа, п’ятниця

9.00 – 11.00 – подання заяв на оформлення документів, консультації з консульської проблематики

11.30 – 12.30 – видача оформлених документів, консультації з консульської проблематики

 

Інваліди, вагітні жінки, тяжкохворі, а також заявники з малолітніми дітьми (до 14 років) приймаються поза чергою.

Вівторок, четвер

15.00 – 16.00 - подання заяв на оформлення документів, консультації з консульської проблематики

16.00 – 17.00 - видача оформлених документів, консультації з консульської проблематики

 

Інваліди, вагітні жінки, тяжкохворі, а також заявники з малолітніми дітьми (до 14 років) приймаються поза чергою.

У разі форс-мажорних обставин та екстрених ситуацій (втрата паспортних документів, ДТП, смерть, арешт тощо) консульське обслуговування громадян України може здійснюватися у позаробочий час та вихідні/святкові дні.

 

Надання консультацій з консульських питань по телефону: щоденно (крім вихідних та святкових днів) з 14.30 до 18.00.

Виключно у разі виникнення надзвичайних ситуацій на території Швейцарії або Ліхтенштейну (техногенні катастрофи, природні катаклізми, теракти, масові заворушенні, поранення/загибель громадян України, інші випадки, які загрожують життю чи здоров’ю наших співвітчизників) в неробочий час, вихідні/святкові дні, необхідно зателефонувати на гарячу лінію Посольства за номером +41 78 654 56 61 та повідомити черговому таку інформацію:

1. Ваше прізвище, ім’я та по-батькові;

2. Місце перебування;

3. Суть надзвичайної ситуації;

4. Контактні номери телефонів для зв’язку.

Інформацію буде невідкладно доведено до відома відповідальних посадових осіб і Вам буде надано необхідну допомогу.

 

Святкові та неробочі дні (відповідно до ст. 73 Кодексу законів про працю України):

1 січня - Новий рік

7 січня - Різдво Христове

8 березня - Міжнародний жіночий день

1 і 2 травня - День міжнародної солідарності трудящих

9 травня - День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (День перемоги)

28 червня - День Конституції України

24 серпня - День незалежності України

14 жовтня - День захисника України.

Робота також не провадиться в дні релігійних свят:

7 січня - Різдво Христове

один день (неділя) - Пасха (Великдень)

один день (неділя) - Трійця