Оформлення та обмін паспорта громадянина України для виїзду за кордон
Опубліковано 16 жовтня 2012 року о 00:00
Основним документом, що регламентує оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон є Порядок оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення паспорта громадянина України для виїзду за кордон, його тимчасового затримання та вилученнязатверджений Постановою Кабінету Міністрів України №152 від 7 травня 2014 року (далі - Постанова). 

Оформлення паспорта

У цьому розділі наведена інформація щодо оформлення закордонного паспорта особам, які його ще не мають: як правило, діти, особи, що набули громадянства України, тощо. Якщо у Вас вже є закордонний паспорт, але його необхідно замінити (наприклад, внаслідок закінчення терміну дії або зміни прізвища), дивіться розділ "Обмін паспорта" нижче на цій сторінці.

1. Особам, які досягли 16-ти річного віку паспорт оформлюється на 10 років на підставі особистої заяви-анкети.

Зверніть увагу, що до досягнення 16-річного віку (навіть за кілька днів) може бути прийнято заяву лише на оформлення паспорта терміном дії на 4 роки (відповідно до вимог, наведених у п. 2).

2. Особам, які не досягли 16-річного віку, паспорт оформлюється на 4 роки (у тому числі особам, які досягли, наприклад 14-ти чи 15-ти річного віку) на підставі заяви-анкети одного з батьків (якщо батьки не перебувають у шлюбі - на підставі заяви-анкети того з батьків, з ким проживає особа) або інших законних представників. Заява від другого з батьків не вимагається, якщо він є іноземцем або особою без громадянства.

Для оформлення паспорта до Посольства подається наступний перелік документів :

1) заповнена заява-анкета для внесення даних до Єдиного державного демографічного реєстру (заповнена заява пришвидшить обробку документів, але остаточний варіант заяви формується в електронній формі консульською посадовою особою під час консульського прийому на підставі наданих заявником документів);

2) у разі оформлення паспорта особі, що не досягла дванадцятирічного віку, або особі, яка не може пересуватись самостійно у зв’язку із тривалим розладом здоров’я, що підтверджується відповідною довідкою лікувального закладу, подається кольорова фотокартка розміром 10 х 15 сантиметрів - біометрична на білому фоні

В усіх інших випадках фото заявника робиться на місці та у відцифрованому вигляді вноситься до системи.

3) документ, що підтверджує громадянство України та посвідчує особу заявника (законного представника дитини) (паспорт громадянина України; паспорт громадянина України для виїзду за кордон; тимчасове посвідчення громадянина України; дипломатичний паспорт; службовий паспорт; посвідчення особи моряка; посвідчення члена екіпажу; посвідчення особи на повернення в Україну, ст.5 Закону України „Про громадянство України”), та копію його сторінок з основною інформацією та наявними відмітками;

Якщо особа народилась за кордоном після 01.03.2001, надається довідка про реєстрацію особи громадянином України.

4) свідоцтво про народження та його копію;

5) дійсний документ, що підтверджує постійне проживання або тимчасове перебування громадянина України за кордоном, та його копію (термін та мета перебування за кордоном не мають значення);

6) квитанція про сплату консульського збору або оригінал і копію документа, що підтверджує право на звільнення повністю або частково від його сплати, відповідно до законодавства України стаття 4 Декрету «Про державне мито»).

У разі оформлення паспорта особі, яка не досягла шістнадцятирічного віку, заяву від її імені подають батьки (якщо батьки не перебувають у шлюбі, - той з батьків, з ким проживає особа) або інші законні представники. Заява від другого з батьків не вимагається, якщо він є іноземцем або особою без громадянства.

Документ про реєстрацію акта цивільного стану, виданий компетентним органом іноземної держави, подається легалізованим (апостильованим) з перекладом на українську мову, засвідченим нотаріально українським нотаріусом або Посольством/Консульством, якщо інше не передбачено чинними міжнародними договорами України. Також подається копія цього документа.

Обмін паспорта

Обмін паспорта здійснюється в порядку, встановленому для його оформлення, у разі:

- зміни інформації, внесеної до паспорта (крім додаткової змінної інформації), наприклад, переміни громадянином України, який постійно проживає за кордоном, імені. Для осіб, які тимчасово перебувають за кордоном, - лише у тому випадку, коли такі зміни вже внесено до внутрішнього паспорта;

- закінчення строку дії паспорта;

- відсутність вільних сторінок у паспорті;

- непридатності паспорта для подальшого використання;

- виявлення помилки в інформації, внесеної до паспорта.

При цьому заявник подає:

1) документи, передбачені для оформлення паспорта (див. вище);

2) паспорт, що підлягає обміну (за виключенням випадку, коли паспорт втрачено) та його копію;

3) документи, що підтверджують обставини, у зв’язку з якими паспорт підлягає обміну (у разі потреби).

Наприклад, у разі зміни прізвища особи, що тимчасово проживає за кордоном, обов’язково подається внутрішній паспорт з вже зміненим прізвищем та його копія.

У разі зміни прізвища особи, що постійно проживає за кордоном (підтверджується наявністю в закордонному паспорті штампа "Постійне проживання" або "Оформлено виїзд на постійне проживання"), подається засвідчений у встановленому порядку документ, що підтверджує зміну прізвища (HeiratsurkundeAuszug aus demHeiratseintragNamensänderung тощо), з перекладом на українську мову, засвідченим нотаріально українським нотаріусом або Посольством/Консульством, якщо інше не передбачено чинними міжнародними договорами України та його копія.

Після оформлення особі паспорта для виїзду за кордон її попередній паспорт для виїзду за кордон вилучається та знищується відповідно до встановленого порядку. Разом з тим, якщо в ньому проставлені одна чи декілька дійсних віз, за заявою особи її анульований паспорт для виїзду за кордон може не вилучатися.

У разі виникнення обставин (подій), у зв’язку з якими паспорт підлягає обміну (крім закінчення строку дії паспорта), особа зобов’язана подати зазначені документи протягом одного місяця з дати настання таких обставин (подій). Звертаємо увагу, що паспорти, які підлягають обміну у зв’язку зі зміною прізвища, імені або по батькові особи, вважаються недійсними та підлягають знищенню.

ВАЖЛИВО! У разі виникнення на території України в особи, яка постійно проживає за кордоном, обставин (подій), у зв’язку з якими паспорт підлягає обміну, оформлення та видача паспорта здійснюється територіальним органом або підрозділом ДМС України (здійснення оформлення, видачі та обміну паспорта у Міністерстві закордонних справ України не передбачено).


Особливості оформлення паспорта у разі втрати або викрадення

Про втрату або викрадення за кордоном паспорта особа зобов’язана повідомити компетентні органи іноземної держави та закордонну консульську установу (ЗДУ).

Особа, яка заявила про втрату або викрадення паспорта, має право звернутися до ЗДУ з метою оформлення нового паспорта для виїзду за кордон незалежно від терміну її перебування за кордоном.

Рішення про оформлення паспорта замість втраченого або викраденого ЗДУ приймає за результатами ідентифікації особи та встановлення її належності до громадянства України.

Для оформлення паспорта замість втраченого або викраденого особа подає

1) документи, передбачені для його оформлення (див. вище), а також:

2) заяву про оформлення паспорта у зв’язку з його втратою або викраденням (у довільній формі);

3) документ (протокол, довідку тощо), виданий компетентними органами (як правило поліцією) держави, в якій втрачено або викрадено паспорт, що підтверджує факт звернення заявника з приводу його втрати або викрадення, та його копію.

Якщо особа, яка заявила про втрату або викрадення паспорта перебуваючи за кордоном, знайшла його, вона зобов’язана протягом доби здати знайдений паспорт для списання та знищення найближчій закордонній дипломатичній установі України.

ВАЖЛИВО! У разі втрати особою, яка постійно проживає за кордоном, або викрадення у неї паспорта під час перебування в Україні оформлення та видача паспорта здійснюється територіальним органом або підрозділом ДМС.


 Особливості оформлення паспорта дітям

У разі оформлення паспорта особі, що не досягла шістнадцятирічного віку та проживає з одним із батьків, заявник разом із документами, передбаченими для оформлення чи обміну паспорта, також подає оригінал або засвідчену в установленому порядку копію одного з таких документів:

1) свідоцтва про смерть другого з батьків та його копію;

2) рішення суду про позбавлення батьківських прав другого з батьків та його копію;

3) рішення суду про визнання другого з батьків безвісно відсутнім та його копію;

4) рішення суду про визнання другого з батьків недієздатним та його копію;

5) документ, що підтверджує реєстрацію місця проживання дитини разом з одним із батьків, який подає заяву-анкету, та його копію;

6) оригінал витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про народження із зазначенням відомостей про батька відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу України та його копію.


ВАЖЛИВО! Внесення даних про дітей до паспортів батьків не передбачено!
Кожній дитині-громадянину України оформлюється окремий паспорт.

Доставка виготовленого паспорта до Посольства

Стандартна доставка

Паспорт, без урахування строків доставки, видається закордонними дипломатичними установами у строк до трьох місяців з дня подання заяви-анкети та сплати консульського збору.

В умовах воєнного стану доставка паспортів до Посольства дипломатичною поштою не відбувається. Відповідно конкретні строки видачі паспортів не можуть бути гарантовані установою. 

Кур’єрська доставка поштовим оператором DHL-Express (за рахунок заявника)

Для замовлення кур’єрської доставки виготовленого закордонного паспорта необхідно:

 • перейти на сайт за посиланням: https://dhlportal.com.ua/;
 • заповнити всі поля у платіжному вікні (країна – Швейцарія; назва посольства/консульства – Посольство України в Швейцарській Конфедерації; вхідний номер заявки - номер ідентифікатора сесії з шести цифр, виданий в Посольстві для відслідковування стану оформлення паспорта; прізвище, ім’я та по батькові власника паспорта, E-mail) та сплатити за послугу;
 • тільки після підтвердження факту виготовлення паспорта (!!!) в Україні (за перевіркою стану оформлення паспорта), скановану копію заповненої та підписаної заяви (бланк заяви), разом з квитанцією про сплату за послуги DHL Express Україна, надіслати на електронну адресу Посольства України в Швейцарській Конфедерації [email protected].
У разі оформлення кур'єрської доставки, поштовий оператор DHL доставляє паспорт в Посольство України в Швейцарії.

Видача паспорта

Паспорт видається особисто заявникові, а у виняткових випадках також його батькам (усиновлювачам) або іншим законним представникам у разі пред'явлення ними свого паспорта та відповідних підтверджуючих документів або іншій особі за дорученням заявника (додається до заяви-анкети).

Особа, якій видається паспорт, ставить дату та власноручний підпис за отримання паспорта в спеціально відведеній для цього графі заяви-анкети.

Під час видачі паспорта для виїзду за кордон проводиться перевірка персональних даних особи, на ім’я якої оформлено паспорт, у тому числі шляхом зчитування інформації з безконтактного електронного носія (у разі оформлення паспорта з безконтактним електронним носієм).

ВАЖЛИВО! Для отримання виготовленого паспорта дітям з 12-ти річного віку присутність дітей обов'язкова.

 Консульський збір

За оформлення паспорта (у тому числі замість втраченого або викраденого), його обмін справляється консульський збір у порядку та у розмірах, встановлених законодавством (див. розділ І Тарифів консульського збору ).

При цьому у кожному випадку крім суми консульського збору за оформлення паспорта додатково справляється консульський збір за розгляд заяви з клопотанням про вчинення паспортної дії.

У разі коли в паспорті допущено помилку в інформації (з вини заявника), така інформація підлягає виправленню, а паспорт - обміну. У разі допущення помилки з вини закордонної дипломатичної установи, що видала документ, консульський збір за обмін паспорта не справляється.

УВАГА!!!

Оплата консульських послуг здійснюється лише банківським переказом у визначеному Посольством порядку

Готівка, чеки, поштові перекази і кредитні картки не приймаються! Оплата через поштові відділення не приймається!

 Відмова у видачі паспорта

Закордонна дипломатична установа (ЗДУ) має право відмовити особі у видачі паспорта, якщо:

1) стосовно видачі паспорта звернулася особа, яка не досягла шістнадцятирічного віку, або представник особи, який не має документального підтвердження повноважень на отримання паспорта для виїзду за кордон;

2) особа вже отримала паспорт, який є дійсним на день звернення (крім обміну, видачі паспорта замість втраченого або викраденого, а також наявності другого паспорта, оформленого за обґрунтованою заявою особи, у зв’язку зі здійсненням регулярних поїздок за кордон та необхідності при цьому завчасного оформлення віз для в’їзду до іноземних держав);

3) особа подала не в повному обсязі документи та інформацію, необхідні для оформлення і видачі паспорта;

4) дані, отримані з баз даних Реєстру, не підтверджують інформацію, надану особою.

Рішення про відмову у видачі паспорта доводиться до відома особи після встановлення підстав відмови. За бажанням заявника, рішення ЗДУ може бути надано йому в письмовій формі, з обов’язковим зазначенням згаданих підстав. Особа має право звернутися до ЗДУ з повторною заявою-анкетою про видачу паспорта в разі зміни або усунення обставин, у зв’язку з якими їй було відмовлено в такій видачі.

 Оскарження рішень про відмову в оформленні паспорта

Рішення про відмову в оформленні, видачі паспорта, його тимчасове затримання та вилучення може бути оскаржено особою в адміністративному порядку або в суді.

Міністерство закордонних справ України (МЗС) за наявності підстав має право скасувати прийняте закордонною дипломатичною установою рішення та подати документи для повторного розгляду (в разі потреби - для додаткової перевірки поданих документів) чи прийняти на їх підставі нове рішення.

У разі оскарження особою рішення про відмову в оформленні та видачі паспорта остаточне рішення щодо оформлення та видачі паспорта особі приймає МЗС. Інформація про результати розгляду скарги доводиться МЗС до відома особи в установлений законодавством строк.

Корисно знати:

 Особливості написання імені у міжнародному варіанті:

У паспорті для виїзду за кордон ім’я особи зазначається українською мовою та латинськими літерами відповідно до правил транслітерації.

Правила транслітерації регламентуються Постановою Кабінету міністрів України від 27 січня 2010 р. N 55 (зі змінами).

При цьому, на письмове прохання особи її ім’я може бути зазначене латинськими літерами відповідно до його написання в документах, виданих компетентними органами іноземної держави.

Якщо за звичаями національної меншини, до якої належить особа, прізвище або по батькові не є складовими імені, в паспорті для виїзду за кордон на підставі письмової заяви особи зазначаються лише складові імені.
Дізнатися транслітерацію Вашого імені та прізвища відповідно до норм чинної постанови КМУ можна на відповідній сторінці Державної міграційної служби України.

УВАГА! З 01 жовтня 2016 року внаслідок набуття чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, спрямованих на лібералізацію Європейським Союзом візового режиму для України" написання імені особи у паспорті громадянина України для виїзду за кордон відбуватиметься за правилами транслітерації та з урахуванням таких особливостей:

на письмове прохання особи внесення імені латинськими літерами може бути виконано відповідно до його написання у раніше виданих документах, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, виданих компетентними органами України, або в документах, що підтверджують факт народження, зміну імені (у тому числі у разі укладання або розірвання шлюбу), виданих компетентними органами іноземної держави та легалізованих в установленому порядку.

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux