Портал в режимі тестування та наповнення
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • Українською
 • Français
 • Deutsch
Міжнародне усиновлення в Україні
Опубліковано 09 грудня 2012 року о 16:13

Усиновлення дитини провадиться у її найвищих інтересах для забезпечення стабільних та гармонійних умов її життя.

Питання міжнародного усиновлення в Україні регулюються такими нормативними актами:

 • Віденськими конвенціями про дипломатичні зносини 1961 року та про консульські зносини 1963 року з урахуванням законодавства країн перебування
 • Консульським статутом України
 • Законом України «Про інформацію»
 • Законом України Про громадянство України № 2235-ІІІ від 18.01.2001
 • Сімейним кодексом України
 • Кримінальним кодексом України
 • Цивільно-процесуальним кодексом України
 • Законом України Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України № 3857-ХІІ від 21.01.94
 • Порядком провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей, затвердженим постановою КМУ від 8 жовтня 2008 року №905
 • Правилами ведення закордонними дипломатичними установами України консульського обліку громадян України, які постійно проживають або тимчасово перебувають за кордоном, та дітей - громадян України, усиновлених іноземцями або громадянами України, які постійно проживають за кордоном (наказ МЗС України №337 від 17.11.2011 р., зареєстрований у Міністерстві юстиції України)
 • Положенням про порядок учинення нотаріальних дій в дипломатичних представництвах та консульських установах України, затверджене наказом Мін’юсту України та МЗС України від 27 грудня 2004 року №142/5/310
 • Інструкцією про порядок консульської легалізації офіційних документів в Україні і за кордоном, затвердженої наказом МЗС України від 4 червня 2002 року №113
 • Конвенцією, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів, 1961 року

Міждержавне усиновлення здійснюється тільки за участі Міністерства соціальної політики. З інформацією щодо усиновлення дітей іноземцями та громадянами України, які проживають за кордоном можна ознайомитися на сайті Міністерства соціальної політики України за цим посиланням: http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/publish/category?cat_id=159876

Громадяни України, які проживають за межами України, та іноземці, які бажають усиновити дитину, що проживає в Україні, подають до Міністерства соціальної політики справу, яка складається з таких документів:

1)  заява, адресована Мінсоцполітики, про взяття на облік кандидатів в усиновлювачі, засвідчена нотаріально;

2)  копія паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, у чотирьох примірниках;

3)  висновок компетентного органу країни проживання, який підтверджує можливість заявників бути усиновлювачами (у трьох примірниках). У висновку зазначаються адреса, житлово-побутові умови (кількість спальних кімнат, наявність умов для проживання дитини),біографічні дані, склад сім'ї (кількість осіб, які проживають разом із заявником, ступінь родинного зв'язку, наявність власних дітей), ставлення заявників до усиновлення. Висновок  повинен містити рекомендації щодо кількості, віку та стану здоров’я дітей, яких можуть усиновити заявники. Рекомендації щодо стану здоров'я дитини зазначаються у разі, коли заявникам рекомендовано усиновлення дитини-інваліда, яка страждає на хворобу, внесену до затвердженого МОЗ переліку захворювань, які дають  право на усиновлення  дитини без дотримання строків її перебування на обліку в Мінсоцполітики, а також дітей віком до п'яти  років.

Якщо висновок видано недержавним органом,  до нього додається копія ліцензії на провадження таким органом діяльності, пов'язаної з усиновленням.

Іноземцям, які постійно проживають на території України, що підтверджується посвідкою на постійне проживання в Україні, виданою територіальними органами чи підрозділами ДМС, висновок готує служба у справах дітей за місцем їх проживання;

4)  дозвіл компетентного органу країни проживання заявників на в'їзд і постійне проживання усиновленої дитини, крім громадян України, які проживають за межами України, та іноземців, які проживають на території країни, з якою Україна має безвізовий режим;

5)  зобов’язання заявника нотаріально засвідчене (у двох примірниках), адресоване Мінсоцполітики та консульській установі чи дипломатичному представництву України поставити дитину на облік у відповідній консульській установі чи дипломатичному представництві України (із зазначенням найменування установи,  представництва, його адреси) протягом місяця після в'їзду до країни проживання;

забезпечити право усиновленої дитини зберігати громадянство України до досягнення нею 18 років;

подавати консульській установі чи дипломатичному представництву України не менш як один раз на рік протягом перших трьох років після усиновлення та в подальшому один раз на три роки до досягнення дитиною вісімнадцяти років звіт про умови проживання та стан здоров'я усиновленої дитини за формою згідно з додатком 5;

надавати можливість представникові консульської установи чи дипломатичного представництва України спілкуватися з дитиною;

повідомляти консульську установу чи дипломатичне представництво України про зміну місця проживання усиновленої дитини;

протягом 20 робочих днів повідомляти консульській установі чи дипломатичному представництву України про передачу під опіку (піклування) усиновленої дитини іншим іноземцям, закладам для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також відібрання дитини правоохоронними органами та органами соціальної опіки;

негайно, але не пізніше ніж через три дні, повідомляти консульській установі чи дипломатичному представництву України про випадки порушення прав та законних інтересів усиновленої дитини, а також про нещасні випадки з усиновленою дитиною та її смерть.

У зобов'язанні повинна зазначатися адреса проживання заявника (за наявності кількох місць проживання зазначається адреса кожного з них), паспортні дані, номер телефону та електронна адреса.

6)  засвідчена нотаріально письмова згода другого з подружжя на усиновлення дитини (у разі усиновлення  дитини одним з подружжя), якщо інше не передбачено законодавством;

7)  довідка з місця роботи про заробітну плату за останні шість місяців або копія декларації про доходи за попередній календарний рік, засвідчена органом, який її видав або нотаріально;

8)  засвідчена нотаріально копія документа про шлюб, зареєстрований в компетентних органах країни (у двох примірниках);

9)  висновок про стан здоров’я кожного заявника, складений за такою формою:

 

 ВИСНОВОК
про стан здоров’я особи
 
     Прізвище, ім'я та по батькові ___________________________________
     Дата народження _____________________________________________
     Місце проживання (перебування) _______________________________
                                                                                       (адреса)

Дані медичного обстеження
     Дерматовенеролог _____________________________ ______________
                                               (діагноз, шифр за МКХ-10)       (дата)
     Психіатр _____________________________________ ______________
                                                           (діагноз, шифр за МКХ-10)      (дата)
     Фтизіатр _____________________________________ ______________
                                                           (діагноз, шифр за МКХ-10)      (дата)
     Терапевт _____________________________________ ______________
                                                           (діагноз, шифр за МКХ-10)      (дата)
     Нарколог _____________________________________ ______________
                                                           (діагноз, шифр за МКХ-10)      (дата)

Дані лабораторного дослідження
     Реакція Вассермана __________________________________________
                                    (дата, результат)
     ВІЛ-інфікованість ___________________________________________
                             (відповідно до (дата, результат) законодавства)
     *Група інвалідності ___________________ потребує/не  потребує
_____________________ постійного/непостійного_____________________
 (зазначити необхідне)                                                  (зазначити необхідне)
стороннього догляду.
     Остаточний висновок _________________________________________
______________________________   ________  ______________________
 (найменування посади керівника        (підпис)     (ініціали та прізвище)
 лікувально-профілактичного закладу)
 М.П.                                      ___ __________ 20___ р.
_______________
     *Заповнюється у разі наявності інвалідності.

 

11) довідка про перевірку на території країни проживання фактів наявності чи відсутності судимості для кожного заявника, видана компетентним органом країни проживання;

12) засвідчена нотаріально копія документа, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням, із зазначенням його загальної і житлової площі та кількості спальних кімнат;

13) засвідчена нотаріально письмова згода заявника, який є іноземцем, на отримання інформації про нього в Генеральному секретаріаті Інтерполу та правоохоронних органах держави, громадянином якої є іноземець, та держави, на території якої він проживає (у двох примірниках), на строк до досягнення усиновленою дитиною вісімнадцяти років.

14) виданий компетентним органом країни проживання заявника за встановленою формою документ або в разі його відсутності засвідчена нотаріально письмова згода заявника на отримання та обробку персональних даних про нього та усиновлену дитину в усіх компетентних органах країни проживання (у трьох примірниках) на строк до досягнення усиновленою дитиною вісімнадцяти років;

15) інформація компетентного органу країни проживання заявника та інформація консульської установи чи дипломатичного представництва України про несвоєчасне подання звітів та відсутність фактів неналежного виконання обов’язків усиновлювачем, який є іноземцем або громадянином України, що постійно проживає за межами України, у разі повторного усиновлення на території України.

У разі усиновлення дитини одним із подружжя документи, передбачені підпунктами 2, 9, 10, 12 і 13 подаються кожним з подружжя.

Нотаріально засвідчені заяви про розмір заробітної плати чи інших доходів заявників, наявність у них майна чи права користування майном, інші заяви не замінюють документів, зазначених у цьому пункті.

Документи, передбачені підпунктами 1, 3, 5-7, 9, 10, 12-14 подаються в оригіналах. У разі коли оригінал документа зберігається органом, який його видав (про що повинно бути зазначено в самому документі), подається  його копія, нотаріально засвідчена.

Документи, передбачені цим пунктом, оформляються в країні проживання заявників. Іноземці, які постійно проживають на території України, що підтверджується посвідкою на постійне проживання в Україні, виданою територіальними органами чи підрозділами Державної міграційної служби України, оформляють документи на території України. Іноземці, які тимчасово проживають на території України, оформляють документи в країні постійного проживання.

Кожен документ (крім копії паспорта або іншого документа, що посвідчує особу), зазначений у пункті 33 цього Порядку, а також будь-яка заява, звернення громадян України, які проживають за межами України, та іноземців з питань, що стосуються усиновлення, підлягають легалізації у відповідній закордонній дипломатичній установі України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, і подаються до Мінсоцполітики разом з їх перекладом на українську мову, що засвідчується в установленому порядку.

Заяви і звернення іноземців, які на законних підставах перебувають на території України, складаються українською мовою та засвідчуються нотаріусом.

Заяви, звернення, які оформлені з порушенням вимог цього пункту, розгляду не підлягають.

Строк дії документів становить один рік від дати їх видачі, якщо інше не передбачено законодавством країни (про що зазначається в документі), в якій вони видані.

На день подання документів до Мінсоцполітики строк їх подальшої дії повинен становити не менш як шість місяців.

У разі коли строк дії документів за законодавством країни, яка їх видала, становить менш як шість місяців, на день подання до Мінсоцполітики вони повинні бути дійсними.

Пам’ятайте, що справа приймається Мінсоцполітики, якщо в ній є всі документи, зазначені вище.

Після того, як справа сформована, слід особисто або через уповноваженого представника, який вчиняє представницькі дії відповідно до чинного законодавства України, зареєструватись для її подачі. Реєстрація відбувається у Мінсоцполітики за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, буд. 14, за наявності висновку компетентного органу країни проживання, який підтверджує можливість заявників бути усиновлювачами з урахуванням рекомендацій щодо кількості, віку та стану здоров'я дітей, яких вони можуть усиновити.(пункт 3 вищезазначеного переліку документів). Якщо висновок видано недержавним органом, до нього додається копія ліцензії на провадження таким органом діяльності, пов'язаної з усиновленням.

У день згаданої реєстрації заявникам або їх представникам повідомляється про дату подання справи.

Потім справа подається особисто заявником або його представником до Мінсоцполітики за вищезазначеною адресою. При поданні справи заявник чи представник пред'являє паспорт або інший документ, що посвідчує особу, та надає письмову згоду на обробку персональних даних. У разі подання справи представником до неї додаються нотаріально засвідчена фотокопія довіреності та фотокопія паспорта або іншого документа, що посвідчує особу представника.

Від осіб, які діють на підставі довіреностей на вчинення представницьких дій, під час прийому може бути прийнято не більш як по одній справі.

Зверніть увагу, що справа подається в окремій папці, на титульній сторінці якої зазначаються країна проживання, прізвище та повне ім’я заявника, а на звороті титульної сторінки – перелік поданих документів, підписаний заявником або його представником. У правому верхньому куті першої сторінки кожного документа зазначається порядковий номер цього документа відповідно до переліку.

Пам’ятайте, що Мінсоцполітики не  приймає до розгляду справи, що надійшли поштою.

Відповідно до наказу Мінсоцполітики України від 17.11.11 № 445 «Про Порядок та умови прийому громадян України, які проживають за межами України та іноземців, які бажають усиновити дитину в Україні, для подання ними справ», зі змінами (наказ Мінсоцполітики від 03.12.12 № 751) прийом заявників для подання справ здійснюється:

- з третього понеділка січня до 31 березня;

- з другого понеділка квітня до 30 червня;

- з другого понеділка липня до 30 вересня;

- з другого понеділка жовтня до 10 грудня.

 

Законом України від 19 травня 2011 року № 3381-VI «Про внесення змін до Сімейного кодексу України щодо особливостей усиновлення окремих категорій дітей» (набрав чинності 11.07.2011) запроваджено, зокрема, такі норми:
— розширено перелік осіб, які не мають права на усиновлення. Такого права позбавлені особи без громадянства; особи, які перебувають у шлюбі з тими, хто не може бути усиновлювачем; та особи, які самі потребують постійного стороннього догляду;
— до Сімейного кодексу України внесено норму, відповідно до якої іноземці можуть усиновляти дітей, які є громадянами України, лише після досягнення ними 5-річного віку.
— при усиновленні іноземцями всіх рідних братів і сестер в одну сім'ю скасовано обмеження у вигляді обов'язкового річного перебування всіх цих дітей на обліку, як це вимагалось раніше. За Законом достатньо, щоб зазначений термін був витриманий стосовно одного з дітей. Крім того, таке усиновлення (тобто до досягнення дитиною п'яти років, за умови, що вона перебуває на обліку більше року) є можливим у випадку, якщо іноземець, раніше вже усиновив брата чи сестру такої дитини.
— встановлено, що громадяни України, які проживають за межами України, та іноземці, які бажають усиновити дитину, що проживає в Україні, подають до Мінсоцполітики, у пакеті з іншими документами, висновок компетентного органу країни проживання, який підтверджує можливість заявників бути усиновлювачами, у двох примірниках. При цьому закріплено норму, що рекомендації щодо стану здоров'я дитини зазначаються у висновку лише у разі, коли заявникам рекомендовано усиновлення дитини-інваліда, яка страждає на хворобу, внесену до затвердженого МОЗ переліку захворювань, які дають право на усиновлення дитини без дотримання строків її перебування на обліку в Мінсоцполітики, а також дітей віком до п’яти років (абзац перший підпункту 3 пункту 33 Порядку);
 визначено порядок надання кандидатам в усиновлювачі інформації про дітей, які менше одного року перебувають на централізованому обліку, а також дітей, які не досягли п’ятирічного віку (пункт 53 Порядку). Зокрема, така інформація надається іноземцям у випадках, якщо кандидат в усиновлювачі є родичем дитини; дитина страждає на хворобу, внесену до затвердженого МОЗ переліку захворювань; кандидати в усиновлювачі бажають усиновити усіх рідних братів і сестер в одну сім'ю, якщо хоча б один з них досяг п’ятирічного віку і більше року перебуває на обліку в Мінсоцполітики.

Іноземцям, бажаючим усиновити братів або сестер раніше усиновленої ними дитини, надається інформація про усіх рідних братів і сестер такої дитини, які перебувають на централізованому обліку. При цьому встановлено, що громадянам України, які проживають за межами України, надається інформація про дітей, які перебувають на централізованому обліку, незалежно від віку дітей та строку їх перебування на такому обліку.

Подружжю, один з якого є громадянином України, а другий - іноземцем, надається інформація про дітей, які можуть бути усиновлені іноземцями.
— запроваджено норму, що кандидатам в усиновлювачі (громадянам України, які проживають за межами України, та іноземцям) може бути відмовлено у наданні згоди Мінсоцполітики на усиновлення дитини у разі, коли вони виявили бажання усиновити дитину віком до п'яти років окремо від інших братів або сестер (абзац третій пункту 78 Порядку).

Усиновлювачі (громадяни України та іноземці), які проживають в Швейцарській Конфедерації та Князівстві Ліхтенштейн, зобов’язані подавати Посольству України в Швейцарській Конфедерації щорічні звіти про умови проживання та стан здоров’я дитини протягом перших трьох років після усиновлення дитини та в подальшому до досягнення дитиною вісімнадцяти років один раз на три роки (пункт 82 Порядку). Переклад усиновлювачами таких звітів на українську мову є необов'язковим.

Порядок провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України N 905 від 8 жовтня 2008 року розміщено:

 

Громадяни України, які проживають за межами України, та іноземці, які бажають усиновити дитину, що проживає в Україні, звертаються до Міністерства соціальної політики.

Адреса: 01601, м.Київ, вул. Еспланадна, 8/10,

тел.: (+38044) 289-66-89, 226-24-45, факс (+38044) 289-00-98, e-mail: info@mlsp.gov.ua

Офіційне інтернет-представництво: www.mlsp.gov.ua

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux